عدم اعتماد خریداران تلفن همراه به گارانتی و واحد های خدمات پس از فروش ریشه در چه عواملی دارد؟

برای یافتن پاسخ ابتدا باید ببینیم تعریف گارانتی یا خدمات پس از فروش چیست: خدمات پس از فروش طبق تعریف کلاسیک خدمات پس از فروش مطابق نظر...

ادامه مطلب